จัดงานต่างๆ

สิ่งอำนวยความสะดวกที่ เดอะ ทอย อาร์ต รีสอร์ท

เดอะ ทอย อาร์ต รีสอร์ท มีบรรยากาศสบายๆ  ริมชายหาดทรายขาว นอกเหนือจากบริการเพื่อการพัก

ผ่อนตามปกติแล้ว เรายังมีบริการหลากหลายให้คุณประทับใจมิรู้ลืมที่ท่าน จะต้องหวนคืนกลับมาอีก เช่น

- บริการเพื่อจัดประชุม สัมมนา ทุกชนิด


- บริการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ งานเลี้ยงส่วนตัว ต่างๆ


- บริการจัดงานแต่งงาน ครบวงจร


- บริการเพื่อกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกเพื่อจัดตั้งทีมงาน (Team Buildings)  การ

แข่งขันการเดินไกล (Walk Rallies)  การแข่งจักรยาน ฯลฯ


- บริการเพื่อกิจกรรมการประชุมทางการศึกษา และการเรียนการสอนทุกชนิด


- บริการเพื่อการท่องเที่ยว ในพื้นที่ ทั้งทางบก ทางทะเล


- บริการฝึกเพื่อกิจกรรมกีฬาทางทะเล และการฝึกว่ายน้ำ ดำน้ำ เป็นต้น

 

 
Visitors: 270,806