เที่ยวเกาะเสม็ด ดำน้ำ 3 วัน 2 คืน

โปรแกรม 3 วัน 2 คืน   (**สำหรับ 15 ท่านขึ้นไป**)

       

 

 

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ท่านละ 2,390.00 บาท (เด็กอายุ ไม่ถึง 5 ขวบไม่เสียค่าใช้จ่าย อายุ 5-8 ปี คิดครึ่งราคา อายุ 9 ปีขึ้นไปราคาปกติ)

เทศการหยุดยาวเพิ่มท่านละ 200.00 บาท

อัตราค่าบริการรวม

1. ที่พัก 2 คืน (ห้องละ 2 - 4 ท่าน) 

2. อาหาร 5 มื้อ (เย็น, เช้า,กลางวัน, เย็น, เช้า)

3. เรือนำเที่ยวเกาะ พร้อมอุปกรณ์ดำน้ำ

4. ไกด์และสตาฟดูแลตลอดการเดินทาง

ค่าบริการเสริมต่างๆ

1. คาราโอเกะ คืนละ 3,500.00 บาท

2. บุฟเฟ่อาหารทะเลปิ้ง - ย่าง ท่านละ 180.00 - 350.00 บาท (บริการ 20 ท่านขึ้นไป)

   เซ๊ต 1. กุ้งเผา ปลาหมึกย่าง หอยแครงลวก หอยแมลงภู่อบ ท่านละ 180.00 บาท

   เซ็ต 2. ปูม้านึ่ง กุ้งเผา ปลาหมึกย่าง หอยแครงลวก หอยแมลงภู่อบ ท่านละ 280.00 บาท

   เซ๊ต 3. ปูม้านึ่ง กุ้งเผา ปลาหมึกย่าง หอยแครงลวง หอยแมลงภู่อบ หอยเชลส์ย่าง / อบเนย ท่านละ 350.00 บาท

3. บุฟเฟ่เครื่องดื่ม โซดา น้ำแข็ง น้ำอัดลม น้ำเปล่า ท่านละ 80.00 บาท (บริการ 20 ท่านขึ้นไป)

4. กิจกรรมสัทนาการ Walk Rally ทีมงานคุณภาพ ท่านละ 120.00 บาท (บริการ 40 ท่านขึ้นไป)

                      

Visitors: 405,222