ของฝากตลาดบ้านเพ

แหล่งซื้อของฝากจากระยอง article

     

 ตลาดบ้านเพ
ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงในแง่ที่เป็นแหล่งซื้อของฝากและที่ตั้งของท่าเรือไปเกาะเสม็ด นอกนั้นถ้าเดินทางเข้าไปในตลาดบ้านเพ นักท่องเที่ยวสามารถหาซื้ออาหารทะเลสดๆ อาทิเช่น ปลาหมึก กุ้ง ปลากระพง ปลาเก๋า ปูม้า ปูทะเล หอยชนิดต่างๆ รวมทั้งอาหารทะเลแห้งและแปรรูปชนิดต่างๆ สินค้าเกษตรแปรรูป ได้ในราคาที่เหมาะสม นอกจากนั้นยังมีสินค้าจากภูมิปัญญาชาวบ้านต่างๆ มากมาย ผ้าปาติก ตลาดบ้านเพเป็นตลาดขนาดใหญ่สำหรับขายของฝาก ของที่ระลึก ให้แก่นักท่องเที่ยว นับเป็นการบริการครบวงจร
อ่านรายละเอียด

 


 โรงงานโลตัส คริสตัล
อยู่ห่างจากตัวเมืองระยอง 30 กม. เป็นโรงงานผลิตเครื่องแก้วคริสตัลแห่งแรกในจังหวัดระยอง
โดยทางโรงงานได้เปิดให้ผู้สนใจเข้าชมกรรมวิธีการผลิตในขั้นตอนต่างๆ ตลอดจนเลือกซื้อสินค้า
ที่มีคุณภาพในราคาพิเศษได้ทุกวันเว้นวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. 

Visitors: 471,196