หมู่เกาะมันใน

หมู่เกาะมัน article

    

 หมู่เกาะมัน
เป็นหมู่เกาะซึ่งตั้งอยู่ในเขคตำบลกร่ำ อำเภอแกลง มี 3 เกาะ เกาะที่อยู่ใกล้ชายฝั่งทะเลมากที่สุดคือ เกาะมันใน ถัดไปคือ เกาะมันกลาง และ เกาะมันนอก

       
 เกาะมันใน
เป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ โดยมีพระราชประสงค์ให้เกาะมันในเป็นที่ดำเนินโครงการสมเด็จฯ อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล เกาะมันในมีอ่าวที่น่าสนใจอยู่หลายแห่ง เช่น อ่าวต้นมะขาม อ่าวหินโขดหญ้า อ่าวโกงกาง และอ่าวหน้าบ้าน ซึ่งมีปะการัง สวยงามมาก เกาะมันในอยู่ห่างจากแหลมแม่พิมพ์ประมาณ 5 กม. 
อ่านรายละเอียด

     
 เกาะมันกลาง และเกาะมันนอก
เป็นเกาะสัมปทาน มีหาดทรายสวยงาม เหมาะสำหรับการผักผ่อน ทั้ง 2 เกาะนี้ มีบริการที่พักแก่นักท่องเที่ยว

Visitors: 471,208