เที่ยวสวนผลไม้

เที่ยวเชิงเกษตร, สวนผลไม้

          "ผลไม้รสล้ำ อุตสาหกรรมก้าวหน้า น้ำปลารสเด็ด เกาะเสม็ดสวยหรู สุนทรภู่กวีเอก" คำขวัญประจำจังหวัดระยองนั้น ขึ้นต้นได้กล่าวถึงผลไม้รสล้ำ แสดงให้เห็นว่าจังหวัดระยองมีทรัพยากรอันอุดมสมบูรณ์ จึงทำให้สามารถปลูกผลไม้ได้หลากหลายชนิด มีรสชาติดีถูกอกถูกใจนักท่องเที่ยวต้องซื้อติดไม้ติดมือเป็นของฝากทุกครั้ง โดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกรกฏาม จะมีผลไม้ออกชุกเป็นพิเศษถือได้ว่าเป็นช่วงเทศกาลผลไม้ภาคตะวันออก เชิญชวนชิมผลไม้สด ๆ จากต้นให้อิ่มหนำสำราญ โดยขอแนะนำสวนผลไม้รสล้ำในจังหวัดระยอง ดังนี้

 สวนสุภัทราแลนด์
กิจกรรมเปิดสวน :    ชมสวนด้วยรางและรถกอล์ฟ ชิมผลไม้จากต้น บุฟเฟ่ต์ผลไม้และอาหารกลางวัน
ผลไม้ชวนชิม :          เงาะ มังคุด ทุเรียน มะเฟือง มะพร้าว ขนุน สละ มะม่วง แก้วมังกร ลองกอง 
                              ลำไย,ส้มโอ, องุ่น
 สวนปาหนัน
กิจกรรมเปิดสวน :      ชมสวน ชิมผลไม้จากต้น
ผลไม้ชวนชิม :           เงาะ ทุเรียน มังคุด สละ ลองกอง
 สวนวิชา - ป้าเอี่ยม
กิจกรรมเปิดสวน :      ชมสวน ชิมผลไม้จากต้น
ผลไม้ชวนชิม :           เงาะ ทุเรียน มังคุด สละ ลองกอง กระท้อน มะพร้าวอ่อน
 สวนยายดา - เจ๊บุญชื่น
กิจกรรมเปิดสวน :     ชมสวน ชิมผลไม้จากต้น บุฟเฟ่ต์ผลไม้ โอมสเตย์
ผลไม้ชวนชิม :          เงาะ ทุเรียน 
 ชุมชนเกษตรบ้านชากมะกรูด
กิจกรรมเปิดสวน :      ชมสวน ชิมผลไม้จากต้น บุฟเฟ่ต์ผลไม้
ผลไม้ชวนชิม :          เงาะ ทุเรียน มังคุด  ลองกอง ขนุน มะพร้าวอ่อน

 สวนองุ่นธรรมเจริญ
กิจกรรมเปิดสวน :      ชมสวน ชิมและเลือกซื้อองุ่นสด
ผลไม้ชวนชิม :          องุ่น
 กลุ่มปรับปรุงคุณภาพมังคุดบ้านปากป่า
กิจกรรมเปิดสวน :      ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ชมสวน สั่งซื้อมังคุดคุณภาพคัดพิเศษ
ผลไม้ชวนชิม :          มังคุด 
 
สวนมังคุดไทย (สวนคุณปัญญา)
กิจกรรมเปิดสวน :      ชมสวน ชิมผลไม้จากต้น บุฟเฟ่ต์ผลไม้
ผลไม้ชวนชิม :          เงาะ ทุเรียน มังคุด มะพร้าว มะม่วง แก้วมังกร กล้วย
 กลุ่มเกษตรผสมผสาน ต.ปลวกแดง
กิจกรรมเปิดสวน :      ชมสวน ชิมผลไม้จากต้น บุฟเฟ่ต์ผลไม้
ผลไม้ชวนชิม :          สับปะรด
 สวนเจริญพีระวัฒน์
กิจกรรมเปิดสวน :      บริการวิชาการสวนผลไม้เพื่อการส่งออก บุฟเฟ่ต์ผลไม้
ผลไม้ชวนชิม :          เงาะ ทุเรียน ชมพู่ มะละกอ ส้มโอ ลำไย
 สวน 2 ครู
กิจกรรมเปิดสวน :      ชมสวนทั้งรายบุคคลและเป็นหมู่คณะ
ผลไม้ชวนชิม :          เงาะ ทุเรียน มังคุด  ลองกอง ขนุน มะพร้าวอ่อน

    

Visitors: 471,208