การชำระเงิน

 

 

 การชำระเงิน |

  เงื่อนไขการชำระเงิน
 1) โอนเงินมัดจำล่วงหน้า 50% สำหรับการจองที่พัก
 2) โอนเงินมัดจำล่วงหน้า 40% สำหรับการจองเรือนำเที่ยวและที่พัก (แพ็คเก็จ) ส่วนที่เหลือชำระ ณ วันที่มาถึง
 3) กรุณาแฟ็กซ์ ใบ PAY - In หรือ ส่งทางเมล์พร้อมระบุชื่อผู้จอง วันเวลาเดินทาง จำนวนผู้เริ่มเดินทาง และเบอร์ติดต่อ
      โทรสาร  038 639 102  E-mail: sale@thetoyartresort.com

ธนาคาร

สาขา

ชื่อบัญชี

ประเภทบัญชี

หมายเลขบัญชี

  

แกลง  THE TOY TOUR กระแสรายวัน 329-303-642-6

 

แกลง THE TOY TOUR กระแสรายวัน 210-101-505-2

ทาง เดอะทอย อาร์ต รีสอร์ท และ เดอะทอย ทัวร์  จะจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ลูกค้าทันทีหลังจากได้รับเอกสารการสั่งจอง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

รินรดี สิงห์โตทอง เจ้าของกิจการ

 

Visitors: 471,207